سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت

مدیریت کیفیت از الزامات یک سیستم به منظور نشان دادن توانایی خود در تامین مداوم محصولات یا خدمات  است. مدیریت و بهبود کیفیت باید به طور مستمر در سراسر سازمان اجرا شود. 

شرکت مهندسین مشاور صنعتی رعدان با در اختیار داشتن گواهی ISO 9001 استاندارد و ویژگی های بین المللی مدیریتی را دارا می باشد.

خدمات مهندسی مشاور
فهرست