طراحي و اجراي سيستمهاي كنترل و مديريت پروژه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. طراحي و اجراي سيستمهاي كنترل و مديريت پروژه

مدیریت پروژه Project management عبارت است از مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمان، مدیریت هزینه ها و پیگیری پروژه جهت انجام در مدت زمان معین. مدیریت و کنترل پروژه در 5 فاز ابتدایی، برنامه ریزی، اجرایی ، نظارت و کنترل و پایانی انجام می شود.

دپارتمان صنایع شرکت مهندسین مشاور صنعتی رعدان از ابتدای هر پروژه، به کنترل و مدیریت پروژه پرداخته و برنامه ریزی و بهبود راندمان هزینه ها و مدیریت زمانی را در دستور کار قرار میدهند.

خدمات مهندسی مشاور
فهرست