فرآیندهای صنعتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فرآیندهای صنعتی

فرایندهای صنعتی یا Industrial processes مجموعه ای سیستماتیک از اقدامات مکانیکی، شیمیایی یا الکتریکی است که به تولید یک آیتم منجر می شود که از اجزای کلیدی صنایع سنگین به شمار میرود.

شرکت مهندسین مشاور رعدان یا تکیه بر تجربه و دانش کارکنان خود تا کنون در بسیاری از پروژه ها توان ارائه خدمات مختلف را در زمینه فرآیندهای صنعتی دارد.

مجموعه خدمات قابل ارائه این حوزه شامل موارد ذیل می باشد:

  • مطالعات سیستمی
  • طراحی و نظارت
  • اجرا
فهرست