نظارت بر اجراي طرحها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نظارت بر اجراي طرحها

مهندسین ناظر شرکت مهندسین مشاور صنعتی رعدان از ابتدای پروژه در محل پروژه مستقر میشوند و بر کلیه روند اجرای پروژه و صحت کار نظارت کامل دارند . ناظر مقیم پروژه روند پیشرفت پروژه ، نظارت بر بودجه و کنترل هزینه ها و نظارت دقیق بر تغییرات پروژه و ارسال گزارش به مدیران دپارتمان های مرتبط را به عهده دارد .

خدمات مهندسی مشاور
فهرست