مديريت اجرای طرح توليد سرنگ های انسولین

معرفی پروژه : مدیریت اجرای طرح تولید سرنگ های انسولین
جزئیات پروژه: کارفرما : نوونوردیسک پارس
خدمات شرکت: مدیریت اجرای طرح
محل اجرا: کردان- کرج
تصاویر

شرکت مهندسی مشاور صنعتی

شرکت مهندسی مشاور صنعتی

طرح توليد ملات خشك ضد حريق
طرح توليد ملات خشك ضد حريق
سيمان ممتازان کرمان
کارخانه سيمان ممتازان کرمان
فهرست